i-TBS uitgebreide informatie

VEILIG OP WEG MET iTBS

ITBS, het “integrated Trailer Brake System” is het door Trailer Safety Engineers bv ontwikkelde besturingssysteem dat het oploopremmechanisme van aanhangers actief pneumatisch bekrachtigt. ITBS heft twee belangrijke nadelen van de mechanische
oplooprem op. Tevens voegt het een belangrijke veiligheidsfunctie toe. De
toestand en acties van ITBS worden in de trekkende auto gemeld op een draadloos
communicerende melder met led's.

Het systeem is intrinsiek veilig omdat het bij storing van ITBS de oorspronkelijke functie van de mechanische oplooprem intact laat en deze dus nog volledig functioneert. Dit geldt ook voor de handrem van de aanhanger en het veiligheidsmechanisme met de breekkabel.

De acties van het besturingssysteem van ITBS worden automatisch bijgehouden in een logboek. Dit kan door de leverancier worden uitgelezen en worden gebruikt voor storingsanalyse en verbeteringen.

De nadelen van de mechanische oplooprem zijn algemeen bekend:

  • Rijden op afdalingen is een probleem omdat de mechanische oplooprem boven een zeker helling percentage (afhankelijk van de snelheid 3 tot 6%) wordt ingedrukt en de aanhanger laat remmen. Hierdoor worden de remmen van de aanhanger zeer heet. Hiervan kan mechanische schade aan lagers en remmen van de aanhanger het gevolg zijn. Afgezien van dure reparatie kunnen de remmen tijdens de afdaling of later dienst weigeren hetgeen gevaarlijk is.
  • Achteruitrijden is (soms) lastig omdat de remmen van de aanhanger worden geblokkeerd. Ondanks geblokkeerde remmen achteruit blijven drukken kan zware schade aan de remmen en de koppelingsplaten van de trekkende auto veroorzaken.
  • Indien de aanhanger gevaarlijk gaat slingeren moet zo vlug mogelijk de snelheid van de combinatie verlaagd worden. Alleen dan zal het slingeren ophouden. Probleem van de mechanische oplooprem is, dat het voor krachtig remmen belangrijk is, dat de aanhanger zo recht mogelijk achter het trekkend voertuig hangt. Bij een te grote hoek tussen de trekkende auto en de aanhanger kan de combinatie gaan scharen. In een angstige situatie met een slingerende aanhanger is het moeilijk om op het juiste moment de rem van de auto krachtig in te trappen.
  • Parkeren met hete remmen van de aanhanger kan leiden tot gedeformeerde remtrommels als de oplooprem niet wordt gestrekt en/of de handrem wordt aangetrokken

ITBS biedt voor de bovengenoemde problemen een oplossing:

  • Helling af: Indien de trekkende auto niet remt blokkeert ITBS het oploopremmechanisme in gestrekte toestand. Hierdoor kan de aanhanger wel in voorwaartse richting tegen de trekhaak drukken, maar de oplooprem blijft gestrekt. Deze functie maakt het mogelijk met de combinatie op de motor van de auto te remmen zonder dat de aanhangerremmen worden geactiveerd. Als de trekkende auto remt wordt de blokkering van de oplooprem opgeheven en treedt ook de oplooprem in werking.

Op vlak terrein leidt dit tot een zeer rustig rijgedrag omdat de aanhanger vast op de trekhaak blijft hangen en niet kan “jutteren”.

Bergaf is het voordeel van groter belang. Helling af kan de combinatie afremmen op de motor van de auto zonder de remmen van de aanhanger te activeren. De remmen van de aanhanger worden dus niet overmatig heet. Afhankelijk van de steilte van de helling zal de combinatie af en toe wel moeten remmen. Als de trekkende auto remt, remt ook de aanhanger automatisch mee. De remmen van de aanhanger/caravan worden ongeveer even warm als de remmen van de trekkende auto.

Temperatuur die de remtrommels van een aanhanger/caravan van 1500 kg na 30 minuten bereiken tijdens afdalen van een helling (% op x-as) met een snelheid volgens de blauwe lijn.

 

Als de remmen van de auto weer worden losgelaten zorgt ITBS er automatisch voor, dat de oplooprem weer wordt gestrekt en de aanhangerremmen worden gelost. Voor deze functie van ITBS is het dus niet nodig de oplooprem te strekken door gas te geven, het systeem regelt dit zelf. De remmen van de aanhanger krijgen hierdoor dezelfde tijd om af te koelen als de remmen van de trekkende auto.

  • Achteruitrijden: ITBS gebruikt de blokkering van de oplooprem ook voor achteruitrijden van de combinatie. Zoals boven beschreven blokkeert ITBS de oplooprem in gestrekte toestand als de trekkende auto niet remt. ITBS doet dit ook als de auto in de achteruit wordt geschakeld en de achteruitrijlichten branden. In deze situatie reageert ITBS niet op de remmen van de trekkende auto. Vóórdat de trekkende auto achteruit gaat rijden drukt ITBS de oplooprem automatisch in de gestrekte toestand. Met de in gestrekte toestand geblokkeerde oplooprem kan dan eenvoudig worden achteruitgereden.

Er kan zich een situatie voordoen dat de kracht om de aanhanger achteruit te drukken groter wordt dan de maximum kracht van ITBS. In dit geval wordt de oplooprem ondanks ITBS toch ingedrukt. Doordat iTBS in stilstand de oplooprem al gestrekt heeft vindt het indrukken plaats vanuit de gestrekte toestand. Voor een goede werking van de achteruitrijautomaat in de remmen van de aanhanger is dit de juiste werkwijze. Het indrukken van ITBS bij te veel weerstand bij het achteruitrijden is dus geen enkel probleem.

Slingerende aanhanger: ITBS controleert en analyseert continue de bewegingen van de aanhanger. Indien de aanhanger gevaarlijk gaat slingeren en de as van de aanhanger ongeveer 50 centimeter heen en weer beweegt grijpt ITBS automatisch in door de remmen van de aanhanger zelfstandig te activeren. Ook gaan de remlichten van de aanhanger aan om het achteroprijdende verkeer te waarschuwen dat de combinatie remt.

 

 

De remkracht van de aanhanger verandert het slingergedrag van de aanhanger en het slingeren stopt. Nadat het slingeren is gestopt worden de remmen van de aanhanger door ITBS weer gelost.
Doordat de aanhanger zelfstandig remt, remt de hele combinatie af en komt hierdoor beneden de gevaarlijke snelheid. Het verdient aanbeveling ook met de trekkende auto te remmen als dit gebeurt en de snelheid te verlagen. In de auto wordt de bestuurder gewaarschuwd door een felle, snel knipperende rode led in de melder.
Slingeren van een aanhanger wordt voornamelijk veroorzaakt door een te hoge snelheid in combinatie met de belading van trekkende auto en aanhanger.

Parkeren met hete remmen: Het kan gebeuren, dat gestopt wordt met hete remmen (ondanks ITBS kunnen de remmen van een aanhanger en de trekkende auto heet worden bij langdurige, zeer steile afdalingen bv). In dit geval is het van belang de remmen van de trekkende auto en de aanhanger niet aan te trekken omdat het gevaar van gedeformeerde remschijven en remtrommels bestaat. Voor de aanhanger zorgt ITBS automatisch voor het lossen van de remmen van de aanhanger als de rem van de trekkende auto wordt losgelaten.